NÄIN ME TEEMME

Toimimme KVR mallilla = kokonaisvastuurakentaminen.
Eli vastaamme kaikesta suunnittelu-, tiedotus- ja toteutustehtävistä sovitussa laajuudessa aina työn valmistumiseen asti. Avoimella toimintamallilla projektin kokonaiskulut ovat selvillä jo ennen projektin alkamista. Lisäksi kokonaistyöaika on selvästi lyhyempi verrattuna perinteiseen malliin.

Remontti suunnitellaan ja aikataulutetaan yhdessä tilaajan kanssa jolloin asuntokohtaiset remonttihaitat pystytään minimoimaan.

Hyvä remontti voidaan jakaa neljään päävaiheeseen


1. Tarjousvaihe

 • Tutustumiskäynti
 • Aiemmin tehtyihin selvityksiin tutustuminen
 • Tarvekartoitus ja toimitussisällön kartoitus
 • Tarjouksen jättö
 • Tarjouksen ja toimitus sisällön läpikäynti yhdessä asiakkaan kanssa

2. Hyväksyntävaihe

 • Tarjouksen pyytäjä esittelee hybridiremontti tarjouksen sisällön yhtiökokouksessa
 • Yhtiökokous päättää / äänestää remontin toteutustavasta sekä toteuttajasta
 • Taloyhtiö tekee tilauksen

3. Suunnittelu

 • Huoneistokatselmukset
 • Suunnitelmien teko
 • Suunnitelmien esittely ja hyväksyttäminen
 • Viranomaislupien hankinta

4. Toteutus

 • Asukasilta
 • Remontti
 • Työnluovutus
 • Asiakastyytyväisyyskysely

   Esite    Vertailulaskelma


Kutsu asiantuntiamme yhtiökokoukseen


Yhteydenottolomake


Linkit
Sukituksiin erikoistunut insinööri putkiremonteista: "Tämä on valtava kupla", Kauppalehti

< Viemärisaneeraukset - www.newtube.fi
Pientalot - www.putkiremontti.fi


© 2019 New Tube Suomi Oy